Poradnia logopedyczna dla dzieci

Pracownia specjalistyczna Logopedia i Dogoterapia

Wieloletnie doświadczenie współpracy z dziećmi i młodzieżą, uświadamia nam, jak różnorodne są nasze oczekiwania, potrzeby, trudności, plany i sukcesy. Dlatego zawsze staramy się podążać za dzieckiem, które samo wskazuje kroki własnego rozwoju. Naszym zadaniem jest odnajdywanie jego mocnych stron i na ich podstawie pokonywanie napotykanych trudności.

Poradnia logopedyczna – oferta

W pracy staramy się całościowo podchodzić do trudności naszych podopiecznych. Oferowane w naszej poradni logopedycznej zajęcia w głównym zakresie dotyczą terapii aparatu mowy. Terapia logopedyczna jest jednak integralną częścią innych dziedzin praktyki pedagogicznej. Ze względu na szeroki warsztat pracy niejednokrotnie w trakcie terapii udało nam się rozpoznać i pomóc w przypadku m.in.: nieustalonej lateralizacji, zaburzeń procesów poznawczych: pamięci, myślenia, uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej, zaburzeń procesów emocjonalno-motywacyjnych, zaburzeń zachowania w postaci agresji.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy zainteresowane przedszkola, szkoły oraz inne instytucje, które chcą poszerzyć swoją ofertę o grupowe, bądź indywidualne, zajęcia specjalistyczne organizowane przez naszą poradnię logopedyczną w Łodzi.

W ramach poradni oferujemy usługi logopedyczne:

  1. Przesiewowe badania logopedyczne.
  2. Diagnozę logopedyczną.
  3. Indywidualną terapię logopedyczną.
  4. Szkolenia dla kadry pedagogicznej.
  5. Dogoterapię indywidualną i  grupową.
  6. Socjoterapię.
  7. Socjoterapię z udziałem psa.

Dogoterapia jest formą terapii kontaktowej z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów. Może być stosowana u osób z różnymi schorzeniami przynosząc doskonałe efekty. Jest adresowana zarówno do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, jak i starszych. Obecność psa na zajęciach to niepowtarzalne okoliczności do nawiązywania pozytywnego kontaktu między zwierzęciem, a człowiekiem ale również między samymi ludźmi. Sprzyja ona wytwarzaniu się swobodniejszych i bardziej przyjaznych warunków współpracy. Psi towarzysz jest niesamowitym motywatorem i często pierwszym „przełamywaczem lodów” w pokonywaniu trudności.

Dogoterapia

Dogoterapia

__  O mnie

Paulina Wilk

Pedagog logopeda

Z pasji i wykształcenia wykonuję zawód pedagoga. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, zarówno w placówkach jak i środowisku rodzinnym, uczy mnie przekonania, że jest to dziedzina wymagająca wieloaspektowego spojrzenia na napotykane trudności i oczekiwania podopiecznych. Dlatego też ciągle staram się poszerzać swój warsztat pracy. Każde miejsce praktyki zawodowej uczyło mnie zupełnie innego podejścia do ludzkich  spraw. We wszystkich jednak kluczową metodą pracy była ROZMOWA – swobodna, bezpieczna, gwarantująca akceptację. Znaczenie jej w procesie terapeutycznym nie zawsze jest obwarowane słowami a raczej stworzeniem warunków do ich powstawania. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym profilem mojej drogi zawodowej.

W codziennej pracy towarzyszy nam pies przyjaciel.

India

Flat Coated Retriever  |  Champion Polski

_____

Swoim optymizmem i oddaniem zaraża zarówno nas, jak i naszych podopiecznych. Certyfikowany pies terapeuta pod patronatem fundacji Ama Canem. Z dużymi sukcesami odbywa stałą praktykę w łódzkich przedszkolach i szkołach.

__ Cennik

Indywidualna oferta logopedyczna obejmuje:

  1. Diagnozę i terapię opóźnionego rozwoju mowy.
  2. Diagnozę i terapię wad wymowy.
  3. Diagnozę i terapię zaburzeń mowy i komunikacji (autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, inne).

Diagnoza logopedyczna 100 zł

 

Terapia logopedyczna (45min) 80 zł

 

Konsultacja logopedyczna 70zł

 

Zajęcia z udziałem psa - cena zależna od charakteru podejmowanych działań

Czas zawsze dopasowujemy indywidualnie do możliwości pracy pacjenta (35-60min).

Podczas każdego spotkania omawiane są postępy oraz zakres ćwiczeń do pracy w domu.

Dojazd do domu w granicach 5 km bezpłatny.

__ Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Wszystkie spotkania poprzedzane są telefonicznym ustaleniem terminu.

numer telefonu:    502 523 895

e-mail:    logopeda85@com.pl

Pracownia Specjalistyczna

adres:    ul. Nastrojowa 55

NIP:    7282503826

fecebook

Wspópracujemy z:

Logopedia - Dogoterapia

Tagi: poradnia logopedyczna łódź, poradnia logopedyczna dla dzieci łódź, poradnie logopedyczne łódź

O mnie

Cennik

Kontakt

Dla dzieci

Dla młodzieży i dorosłych

Dogoterapia

502 523 895

|     nr telefonu:

Logopedia - Dogoterapia

Pracownia Specjalistyczna

Logopedia - Dogoterapia